OPRAWA YOGA – inaczej zintegrowana - leży na granicy między oprawą miękką i oprawą twardą. Blok kalendarzy (notesów) zawieszany jest w okładki (jak w przypadku oprawy twardy), ale okładki wykonane są z kartonu, dzięki czemu są elastyczne, podobnie jak w przypadku oprawy miękkiej.